FAKULTNÁ SÚŤAŽ ŠTUDENTSKÝCH TEXTOV

Súťaž študentských publicistických textov pod názvom "Čo je nové v Bratislave publikačným okom študentov" pripravili doktorandi FiF UK s OZ Slovenčina pri Katedre slovenského jazyka FiF UK. Súťažné texty je potrebné poslať do 20. apríla 2022.

Do súťaže je možné prispieť textami, ktoré budú:

  • viazané na dve fixné udalosti, ktoré budú organizované ako spoločné exkurzie (Múzeum dopravy v Bratislave (podrobné informácie o exkurzii), Zámok Schloss Hof v Rakúsku (podrobné informácie o exkurzii);
  • viazané na udalosti podľa vlastného výberu (vernisáže, čítačky, výstavy, podujatia na fakultnej a univerzitnej pôde...);
  • alebo tematicky voľné, avšak previazané s hlavným mestom.

Kompletné podmienky súťaže