OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 2. januára 2022

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.

Milé študentky, milí študenti,

študentská anketa za letný semester akademického roka 2020/2021 je spustená od 13. decembra 2021 a bude otvorená do 2. januára 2022, teda do oficiálneho začiatku skúškového obdobia za zimný semester.

Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie vášho názoru na jednotlivé predmety realizované v zimnom semestri, na vaše študijné programy i na celkovú kvalitu dištančného vzdelávania, v ktorom sme po niekoľkých týždňoch prezenčnej výučby pokračovali aj v tomto akademickom roku. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu.

Ďakujem za spoluprácu a za váš čas strávený vyplnením ankety.
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan FiF UK

 

FiF UK organizuje študentskú anketu po skončení výučbovej časti každého semestra. Na vyplnenie ankety sa prihláste heslom ako do AIS, anketa je anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení.

ANKETA

Stanoviská vedenia fakulty a jednotlivých katedier k študentským anketám za predchádzajúce semestre