BASKETBALISTKA Z FIF UK VO VÍŤAZNOM UNIVERZITNOM TÍME

V dňoch 10. – 14. novembra 2021 sa v Ríme konali Medziuniverzitné majstrovstvá sveta (World Inter University Championship WIUC). Pravidelne sa ich zúčastňuje aj Univerzita Komenského, ktorú v športovej súťaži zastupujú aj študenti a študentky Filozofickej fakulty UK a darí sa im dosahovať vynikajúce výsledky.

V roku 2015 skončilo naše čisto fakultné družstvo na vynikajúcom druhom mieste. V roku 2019 ženské basketbalové družstvo vedené Mgr. Markom Mižičkom, PhD., zo Strediska telovýchovných voľnočasových aktivít FiF UK, vyhralo basketbalový turnaj. Po prestávke spôsobenej epidémiou naše basketbalistky obhájili prvé miesto aj v tomto roku a na medziuniverzitných majstrovstvách v Ríme získali pohár víťazov. Jednou z najdôležitejších hráčok družstva bola študentka FiF UK Lucia Lüttmerdingová. Študenti FiF UK reprezentovali Univerzitu Komenského aj v ďalších športových disciplínach – volejbale a plávaní.