Zaži deň v koži vysokoškoláka 2

Stredoškoláci na UK zažili uvažovanie o láske, čísle pí, belasých vtákoch aj letiace  šípy

Pozvanie zažiť deň v koži vysokoškoláka prijalo tento rok vyše 500 stredoškolákov. V reprezentačných  priestoroch auly a amfiteátra si vypočuli 10 prednášok odborníkov na zaujímavé témy. „Podujatie sme naplánovali predovšetkým pre študentov nematuritných ročníkov stredných škôl, ktorí môžu využiť maturitný týždeň na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím. Chceme im pútavou formou predstaviť študijné odbory, ktoré naše fakulty ponúkajú,“ hovorí Mariana Szapuová, prodekanka Filozofickej fakulty UK. Po minuloročnom pilotnom ročníku, ktorý organizovala len Filozofická fakulta UK, sa v tomto roku zapojila aj Prírodovedecká fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, čím sa rozšíril okruh tém.

Prednášky boli prispôsobené mladším študentom, plné ilustračných ukážok a prednášajúci vybrali témy, ktoré gymnazistov zaujali.  Dr. Tomáš Sovinec z FiF UK, ktorý ako profesionálny tlmočník prekladá aj pre hlavy štátov,  študentom pri predstavovaní práce tlmočníka z vlastnej skúsenosti vysvetlil, prečo by si mal tlmočník pri tlmočení na slávnostnej recepcii radšej zjesť prílohu a nie steak, ak nechce zostať hladný. Lásku v literatúre a filozofii od Platóna až po novovek rozoberal prof. Ondrej Mészáros z FiF UK a študentom prerozprával napríklad príbeh o Abélardovi a Héloise a Tristanovi a Izolde. Doc. Tatiana Bužeková hovorila o tom, čo prečo cítime strach, radosť či hanbu či ako si pamätáme alebo nepamätáme to, čo je pre nás citovo významné. Príbeh vyhynutia krakle belasej u nás v r. 2010  sprostredkoval Dr. Mirko Bohuša z PiF UK, ktorý  osobne sledoval posledné hniezdiace páry. Doc. František Kundracik z FMFI, niekoľkonásobný majster Slovenska v lukostreľbe, svoje fyzikálne výpočty letu šípu bezpečným spôsobom aj prakticky predviedol streľbou do terčovnice priamo v  Aule UK.

Študenti si prednášky mohli vyberať podľa svojho záujmu. Tomáša z Gymnázia Grösslingova v Bratislave zaujíma skôr matematika, počúval teda prednášku o rekordoch v teórii grafov a čísle , ale „dala sa aj tá o tlmočení a tá o láske.“ Sofia z Gymnázia  Matky Alexie v Bratislave absolvovala celý program. Myslí si, že na vysokej škole bude študovať skôr humanitné odbor. „Cielene som preto šla na prednášky z humanitných odborov – o emóciách, o láske v  literatúre a filozofii, a o práci tlmočníka. Ale na záver som si vypočula aj prednášku  o objavoch geológov na stolových horách v Brazílii, to bolo tiež veľmi zaujímavé.“ Sprevádzajúci pedagogičky a pedagógovia oceňovali, že podujatie im umožní absolvovať so študentmi zmysluplný akciu v čase, kedy sa v školách maturuje a pre nižšie ročníky treba hľadať náhradný program. Anna Bošková z gymnázia Alberta Einsteina prišla so žiakmi prvých, druhých a tretích ročníkov. „Je dobré, že s nimi máme čo robiť, a môžu sa dozvedieť  veci, ktoré doteraz nevedeli.“  Skupinka jej žiakov, ktorá absolvovala celý program, ocenila najmä prednášku doc. Vladimíra Zvaru z FiF UK o tom, ako na nás pôsobí hudba, v ktorej bolo  množstvo hudobných ukážok. „Super bola prednáška o láske, a aj tie šípy,“ zhodli sa. Najväčšie skupiny stredoškolákov prišli z bratislavských gymnázií, mnohí však prišli aj samostatne zo vzdialenejších miest – Piešťan, Trnavy, dokonca z Košíc. O podujatí sa dozvedeli zo sociálnych sietí.

Pri súčasnom vysokom počte vysokých škôl a takmer neprehľadnom množstve nimi ponúkaných študijných odboroch pre stredoškolákov nie je ľahké nájsť ten správny odbor, ktorý budú študovať. „Naším zámerom bolo im to uľahčiť. Na Univerzite Komenského ponúkame široké spektrum študijných odborov, mnohé sa dajú študovať len u nás. Aj týmto podujatím sme chceli budúcim vysokoškolákom predstaviť, čo ich u nás čaká a ukázať im, že tu pôsobí množstvo skvelých vedcov a pedagógov, ktorí o svojej práci dokážu rozprávať atraktívnym spôsobom a s nadšením,“ hovorí doc. Szapuová.

Barbora Tancerová, FiF UK; autori fotografií: Stanislav Griguš a Viktória Krajanová