Výstava Obraz nepriateľa v átriu

Obraz nepriateľa v propagande počas II.svetovej vojny – výstava v átriu

V átriu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Gondovej ulici  bola otvorená zatiaľ najväčšia zbierka propagandy slovenského štátu – výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny.  Autormi scenára výstavy sú prof. Eduard Nižňanský, CSc. a Mgr. Michala Lônčíková  z Katedry všeobecných dejín FiF UK a Stanislav Mičev riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici.  Jej cieľom je ukázať mladým ľuďom nebezpečenstvo zneužitia moci na vyvolávanie nepriateľských nálad voči ostatným krajinám alebo skupinám osôb. „Výstava je dobrým prostriedkom na to, aby sme ľuďom vysvetlili, čo ich čaká, keby sme sa vrátili k ideológii, z obdobia slovenského štátu,“ uviedol na vernisáži Stanislav Mičev.

Výstavné panely sú rozdelené na dve hlavné sekcie. V prvej je predstavený obraz „vnútorného nepriateľa,“ ktorým bola v propagande vtedajšej tlače najmä domáca  opozícia voči režimu a rasovo prenasledovaní občania. Druhá sekcia zobrazuje propagandu voči „vonkajšiemu nepriateľovi,“ ktorým boli štáty koalície bojujúcej proti Nemecku a tiež exilová vláda E. Beneša v Londýne. Úryvky z dobových propagandistických článkov, reprodukcie dobových karikatúr, zosmiešňujúcich Židov, Churchilla, Roosevelta či Beneša a historické fotografie a  sú sprevádzané vysvetleniami autorov výstavy. 

Výstavu pripravila  Filozofická fakulta UK, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Ministerstvo vnútra SR a občianske združenie ATID.

V átriu bude inštalovaná do 31. októbra