MAYOVIA NA GONDOVEJ

Výstava Vesmír starých Mayov na UK a dokumentárny film o výskume vedcov z Centra mezoamerických štúdií FiF UK

V átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2 je aktuálne inštalovaná výstava Vesmír starých Mayov, ktorá prináša informácie  výskume odborníkov z Centra mezoamerických štúdií pri Filozofickej fakulte UK. Dominantou výstavy je odliatok štukovej  masky z monumentálneho schodišťa, ktorú výskumný tím odkryl v mayskej lokalite Uaxacún v Guatemale.  Uaxacún bol mayským rituálnym a astronomickým miestom a výskum odborníkov z UK pod vedením prof. Milana Kováča z Katedry porovnávacej religionistiky sa dlhodobo  venuje jeho odkrývaniu a odhaľovaniu tajomstiev starých Mayov, najvyspelejšej pôvodnej civilizácie starej Ameriky. 

Na výstave tiež možno vidieť odliatok kamennej stély s ukážkou mayského hieroglyfického písma, fotografie z výskumu, topografické kresby a mapy a ďalšie informácie.

Výskumu odborníkov z UK v Guatemale bude tiež venovaný  dokumentárny film z cyklu Slovenskí archeológovia, ktorý odvysiela  RTVS na Dvojke 14. 9. 2017 o 20.10.

Výstavu je možné si pozrieť do 30. septembra 2017.

Slovenskí archeológovia - vo štvrtok na Dvojke

Prepísali dejiny najvyspelejšej pôvodnej civilizácie Ameriky. Svetové objavy našich vedcov pri vykopávkach mayských miest v Guatemale v dokumentárnom seriáli...