Ako sexuálna revolúcia viedla k vzniku jazyka?

Ako sexuálna revolúcia viedla k vzniku jazyka?

Pozývame vás na verejnú prednášku významného antropológa, prof. Chrisa Knighta (University College London): Ako sexuálna revolúcia viedla k vzniku jazyka?

Moyzesova sieň na Vajanského nábreží, 10. október 2017 o 18,00.
Filozofická fakulta UK v spolupráci so Sokratovým inštitútom.
Prednáška bude v angličtine, tlmočenie je zabezpečené.

U ľudí, podobne ako u iných primátov je sex dôvodom pre podozrenia a násilie. Podľa Chrisa Knighta podmienkou vzniku jazyka je vzájomná dôvera, a preto sa jazyk nemohol vyvinúť, kým sa nevyriešili problémy so sexom.

Profesor Chris Knight skúma prehistorické okolnosti vzniku sociálneho života, jazyka a kultúry. Vyučuje antropológiu na University College London je zakladateľom EVOLANG a The Radical Anthropology Group. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture a Decoding Chomsky: Science and Revolutionary Politics. Má tri deti a žije v Londýne.