Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výstava k 95. výročiu FIF UK

VÝSTAVA K 95. VÝROČIU FIF UK

V átriu budovy na Gondovej bude od pondelka výstava zachytávajúca dejiny fakulty.

Súčasťou podujatí, ktorými si pripomíname 95. výročie založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, je výstava „Najvýznamnejšie udalosti v živote fakulty v archívnych dokumentoch a fotografiách“, venovaná jej dejinám. Od pondelka 24. októbra bude inštalovaná v átriu hlavnej budovy na Gondovej.

Výstavu pripravila Mgr. Mária Grófová  z Archívu Univerzity Komenského v spolupráci s prof. Pavlom Tišliarom a Dr. Ľubošom Kačírkom z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK. Technickú spoluprácu zabezpečil doc. RNDr. Pavel Sůra, PhD. a grafické spracovanie Dorota Budziňáková.

Text i ilustrácie  (fotografie, faksimile dokumentov) ponúkajú pohľad na dejiny fakulty z viacerých perspektív či tém, pripomínajúcich fakty a udalosti, o ktorých toho zväčša veľa nevieme. Jednotlivé panely informujú o založení fakulty, o jej profesorskom zbore v 20. rokoch, o budovách, v ktorej fakulta sídlila, o insígniách FiF UK, ale aj o tom, čo sa dialo na fakulte v zlomových obdobiach našich moderných dejín (1939 – 1945, 50. roky, 1968, 1989)

Autorka výstavy, Mgr. Mária Grófová, všetkým záujemcom možnosť absolvovať komentovanú prehliadku výstavy v týchto termínoch (vždy je to streda): 9. 11. o 9:00; 16. 11. o 11:00; 23. 11. o 13:00; 30. 11. o 15:00. V prípade záujmu napíšte email Mgr. Lenke Vargovej, doktorandke Katedry etnológie a muzeológie FiF UK (lenka.vargova@uniba.sk; lenka.vargov6@gmail.com) a nahláste sa na konkrétny termín, ktorý vám vyhovuje.