Prijímacie konanie

Požiadavky na prijímacie skúšky:

A.   Prijímacia skúška všeobecných študijných predpokladov

Ide o test všeobecných študijných predpokladov – spoločnosť SCIO

 

B.   Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov

určená pre uchádzačov o štúdium žurnalistiky a pozostáva z troch častí:

1. Vlastná tvorba uchádzača:

a) bibliografický súpis všetkých vlastných opublikovaných žurnalistických prác zoradený chronologicky (názov dokumentu, kde a kedy bol publikovaný, meno autora)

b) tri najhodnotnejšie ukážky* z tohto súpisu (zo svojej tvorby) poslať naskenované alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch (na USB, CD/DVD, SD-karte...) poštou na adresu katedry:

Katedra žurnalistiky
(VLASTNÁ TVORBA)
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
811 02 Bratislava 

do 30. apríla 2022.

* ako ukážky vlastnej tvorby sa posielajte len také materiály, ktoré prešli redakčnou kontrolou – nie blogy, vlogy či podcasty, ktoré boli publikované bez spolupráce s redakciou nejakého média. Odporúčame osloviť regionálne redakcie, spravodajské weby a publikovať tam, alebo zaslať svoj príspevok do médií na Slovensku. Možností je veľa. V prípade otázok nás kontaktujte.

 
2. Tvorba modelovej správy

- tvorba 10-riadkovej modelovej správy podľa zadania

 
3. Kamerová skúška

- koná sa v budove katedry žurnalistiky na Štúrovej ulici 9
- maximálne 3-minútové vystúpenie pred kamerou na vyžrebovanú tému

 

Prijímacie konanie sa koná 14. júna 2022.