Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova ulica 9

811 02 Bratislava

 

Poštová adresa

Katedra žurnalistiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

 

Sekretariát:

Klára Petalíková
Štúrova 9, 3. poschodie
tel.: +421 2 9013 2071
email: klara.petalikovauniba.sk
kzurfphil.uniba.sk