Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova ulica 9

811 02 Bratislava

 

Poštová adresa

Katedra žurnalistiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

 

Sekretariát:

Jaroslava Figulová
Štúrova 9, 3. poschodie
tel. č.: +421 2 9013 1707
e-mail: jaroslava.figulova@uniba.sk 
kzur@fphil.uniba.sk