Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát:

Klára Petalíková
Štúrova 9, 3. poschodie
tel.: +421-2-59-339-711
email: kzur(at)fphil.uniba.sk

poštová adresa:
Katedra žurnalistiky

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Štúrova 9
814 99 BRATISLAVA 16