Globálna rozvojová žurnalistika si hľadá miesto na Slovensku

Katedra žurnalistiky FiF UK v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a denníkom Hospodárske noviny prichádzajú s voľným pokračovaním projektu Svet medzi riadkami, tentokrát s názvom Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov.

Tento nový projekt, ktorý sa začína v októbri 2017, priamo nadväzuje na úspešný projekt, ktorý sa skončil v lete tohto roku. Počas bezmála dvoch rokov jeho trvania vznikol na katedre žurnalistiky voliteľný predmet s oficiálnym názvom Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov, ku ktorému vznikli aj učebné texty, ktoré mali študenti po celý čas voľne v dispozícii.

Študenti, ktorí ho navštevovali, mali možnosť nielen stretnúť a diskutovať s renomovanými odborníkmi na najrôznejšie globálne témy, ako sú napríklad udržateľný rozvoj, globalizácia, migrácia či zmena klímy, ale mohli o týchto témach aj písať a pod vedením editorky z Hospodárskych novín publikovať aj vlastný novinársky obsah v špecializovanej sekcii HN Globálne na portáli www.hnonline.sk.

Nový projekt na tento úspech nielen nadväzuje, ale prináša ešte oveľa viac. Okrem výučby ďalších semestrov už spomínaného kurzu totiž prinesie aj celkom nový, v našom geografickom priestore unikátny kurz zatiaľ s pracovným názvom Globálna rozvojová žurnalistika. Ten sa zameria na oblasť novinárčiny, ktorá je u nás prakticky neznáma - a o to zaujímavejšia.

Predmet, ktorý by mal byť do ponuky zaradený v budúcom akademickom roku, bude vyučovaný z väčšej časti po anglicky a bude určený užšiemu kruhu poslucháčov. Vyučovaný bude formou tzv. blended-learningu, v rámci čoho približne tretinu kurzu zaistia lektori priamo na Slovensku, zvyšok prebehne online, formou tútorovaného e-learningu. Tútormi budú profesionálni novinári a editori zo zahraničných periodík, ktorí sa budú študentom osobne venovať.

Počas práce v triedach, ale aj online, budú študenti nielen vytvárať vlastný obsah, ale budú nadobúdať aj kompetencie potrebné k čo najkomplexnejšiemu informovaniu o svete, reflektujúc pritom na čoraz užšie prepojenie sveta a rôzne perspektívy tých istých problémov z pohľadu ľudí žijúcich kdekoľvek na našej planéte.

Samotným novým kurzom sa to však zďaleka neskončí. Vďaka spolupráci s iným európskym projektom s názvom Reporting Effectively on Development budú mať tí najlepší študenti možnosť zúčastniť sa aj niekoľkých novinárskych ciest do zahraničia s podporou skúsených sprievodcov a miestnych fixerov - vycestujú do južnej Európy, ale aj do viacerých afrických krajín. Taktiež budú mať aj príležitosť získať viacero štipendií na novinárske cesty podľa vlastného výberu. V spolupráci s partnermi tiež zorganizujeme niekoľko novinárskych stretnutí s medzinárodnou účasťou a k predmetu vydáme skriptá a zborník.

Projekt spolufinancuje SlovakAid.