Prebiehajúce projekty a granty

KEGA 042UK-4/2018 Vysokoškolská učebnica Dejiny európskeho stredoveku II. a III.

APVV-18-0333 Databáza historickej terminológie k dejinám Strednej Európy