Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.

Miestnosť: G 345

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok: 10.50 - 12.10

Klapka: 2361

 

Absolventka FiFUK (odbor francúzsky jazyk a literatúra, 1999)

2000-2004 - Ústav svetovej literatúry SAV, doktorandské štúdium

2004-2008 - tlmočníčka na plný úväzok, Európska komisia

2008-2010 - Postgraduálne štúdium zahraničných vzťahov, Právnická fakulta UK

2008 - akreditovaná tlmočníčka pre európske inštitúcie (jazyková kombinácia FR, IT, EN → SK), súdna prekladateľka pre francúzsky jazyk; tlmočníčka na voľnej nohe

www.chmel.sk/moysova

 

1. Publikácie :

Knižné preklady

Régine Pernoud, Mýty a fakty - bodka za stredovekom, Lúč, 2005, Bratislava. ISBN 80-7114-467-3

Carol Iancu, Mýty, na ktorých stojí antisemitizmus, Libri Historiae, 2014, Bratislava. ISBN 978-80-89348-11-4

2. Vedecké projekty :

Koordinácia EKKT - Európsky kurz konferenčného tlmočenia - v spolupráci s Katedrou anglistiky (Mgr. Pavol Šveda)

Projekt č. 058UK-4/2014, KEGA, Rétorické minimum pre študentov tlmočníctva.

3. Prednášky a semináre :

Propedeutika tlmočenia a úvod do konzekutívneho tlmočenia

Konzekutívne tlmočenie 1, 2 (pre bc. a. mgr.)

Úvod do simultánneho tlmočenia 1,2

Simultánne tlmočenie 1,2 (pre mgr.)

Preklad odborných a vedeckých textov do SJ

Preklad odboných textov (pre mgr.)

Preklad žurnalistických textov

Preklad právnych textov