Aktuality

Online predmety v zimnom semestri 2021

Predmetmety, ktoré budú prebiehať výhradne online formou: 

 

Základy počítačovej grafiky

Mgr. Ján Jaszberényi

 

Žurnalistické žánre 

doc. PhDr. Mária Follrichová, CSc.