Aktuality

Výučba v letnom semestri 2021

V súčasnej situácii prebieha výučba všetkých predmetov prezenčne.

 

 

 

Termín prijímacích skúšok na bc. štúdiun

SCIO testy - 14.06.2022

Talentová skúška - jún 2022 (termín upresníme)

 viac informácií o prijímacom konaní  a viac informácií o katedre nájdete na www.kamako.sk

Termín prijímacích skúšok na mgr. štúdium

Termín podania elektronickej prihlášky je 30.4.2022

Predpokladaný termín prijímacích skúšok 21.6.2022

viac informácií o prijímacom konaní  a viac informácií o katedre nájdete na www.kamako.sk