Curriculum vitae

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

1972 – 1975: Gymnázium Brezno

1975 – 1976: Gymnázium Banská Štiavnica

1976 – 1981: Filozofická fakulta – LŠU (St. Peterburg, Rusko), odbor: Filozofia, špecializácia: Dejiny filozofie

1981: PhDr., UK v Bratislave

1989: CSc., vedecká hodnosť kandidáta filozofických vied, UK v Bratislave

2005: habilitácia v odbore filozofia, UK v Bratislave, habilitačná práca: Na ceste s Teilhardom de Chardin, Dobrá kniha, Trnava, 2004, ISBN 80-7141-465-4.

2010: inaugurácia v odbore filozofia, FiF UK v Bratislave

2011: inauguračná prednáška pred VR UK v Bratislave (28.3.2011)

Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

1981 – doteraz: UK v Bratislave

1984: odborná asistentka

2005: docentka

2011: profesorka