Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Miestnosť: Š - 506
Telefón: +421 2 9013 2058
E-mail: emil.visnovskyuniba.sk 

Konzultačné hodiny: LS 2023 - 2024:
Streda 15:00 – 16:00 hod., 17:00 - 18:00

 

 

 

Kurzy v LS 2023 - 2024:

Kód:Názov:Infolist predmetu:
A-boFI-008Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočiaIL
A-boFI-010Sociálna a politická filozofiaIL
A-boFI-147Filozofia a umenie dobrého životaIL
A-moFI-171Filozofia umelej inteligencieIL