Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Adam Greif, PhD.

Vedecko-výskumný pracovník

Miestnosť: Š - 512

 

Telefón: +421 2 9013 2066

 

E-mail: greif2uniba.sk

 

Konzultačné hodiny: ZS 2019 - 2020:

Štvrtok,  14:00 - 16:00 hod.

Odborné zameranie:

Epistemológia, Praktická etika

 

Vedecko-výskumná činnosť: ​:

Aktuálne prebiehajúci grant:
2019 – 2023:APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľ)

Ukončené granty a projekty:
2015 - 2019:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2015 - 2017:Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy, riešiteľ

 

Publikácie:

Greif, A.: Drug Laws, Ethics, and History. Filozofia, 74 (2), 2019, 95 - 110. doi: 10.31577/filozofia.2019.74.2.2

Greif, Adam: The Morality of Euthanasia. In: Organon F, 1 – 23. (preprint).

Greif, Adam: Drug Laws, Ethics, and History. In: Filozofia, 74 (2), 2019, 95 - 110.

Greif, Adam: Racionálnosť eutanázie. In: Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 8 (2), 2018 s. 43 - 58.

Greif, Adam: Priorities of Scientific Research, In: Medzi vedou a morálkou: Perspektívy naturalizmu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 151 - 167.

A. Greif, M. Nuhlíček (2017): Epistemické intuície. Univerzita Komenského v Bratislave.

Greif, Adam: Neskorý Wittgenstein a problém vonkajšieho sveta (The Late Wittgenstein and the Problem of the External World), In: Filosofický časopis 64 (5), 2016, p. 743-759.

Greif, Adam: Skeptické intuície (Skeptical Intuitions), In: Filozofia 71 (9), 2016, p. 733-754.

Greif, Adam: Problém vonkajšieho sveta (The Problem of the External World) [dissertation thesis]. Bratislava 2016, Univerzita Komenského.

Greif, Adam: Je skepticizmus stále zaujímavý? (Is Skepticism Still Worth Attention?), In: Filozofia 70 (7), 2015, p. 531-545.

Greif, Adam: Čo ukazuje Nozickov Stroj na zážitky?, In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. - Bratislava : Filozofický ústav SAV 2014, s. 37 - 44.

Greif, Adam: Miesto naturalizmu v súčasných diskusiách o skepticizme, In: Filozofia, veda, literatúra, STIMUL, Bratislava 2014, s. 159 - 166.

Kurzy

Kód:
Názov:
Sylabus: