Doc. Erika Lalíková, PhD.

Spolugarantka I. (Bc.) stupňa a II. (Mgr.) stupňa - UAP: Filozofia v kombinácii

 

Miestnosť: Š - 508

 

Telefón: +421 2 9013 2060

 

E-mail: erika.lalikovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny: ZS 2021 - 2022:

 Streda: 10,40 - 11,40 hod.;  Štvrtok: 13,00 - 14,00 hod.

 

Kurzy v ZS 2021 - 2022:

Kód:Názov:Infolist predmetu:
A-AboFI007Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofiaIL
A-AboFI117Miesto utópií v novovekuIL
A-AmoFI127Medzi literatúrou a filozofiouIL
A-AmoFI138Slovenská filozofia v 20. storočíIL
A-buSZ-109Novoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaIL