Doc. Erika Lalíková, PhD.

Spolugarantka I. (Bc.) stupňa a II. (Mgr.) stupňa - UAP: Filozofia v kombinácii

 

Miestnosť: Š - 508

 

Telefón: +421 2 9013 2060

 

E-mail: erika.lalikovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny: LS 2021 - 2022:

 Streda: 10,45 - 11,45 hod.;   Štvrtok:  10,45 - 11,45 hod.

 

Kurzy v LS 2021 - 2022:

Kód:Názov:Infolist predmetu:
A-AboFI119Podoby osvietenskej filozofieIL
A-AmoFI002Dejiny slovenskej filozofieIL
A-AmoFI114Filozofická tvorba Svätopluka Štúra a Igora HrušovskéhoIL
A-AmoFI137Problém národa v slovenskej filozofiiIL
A-buSZ-109Novoveká filozofia: od Kuzánskeho po HegelaIL