Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

 

Miestnosť: Š - 512

 

Telefón: + 421 2 90 13 20 67

 

E-mail: andrej.kalasuniba.sk

 

Konzultačné hodiny: ZS 2018 - 2019:

Streda: 9.45 - 11.45 hod.

 

 

Kurzy v ZS 2018 - 2019:

Kód:Názov:Infolist predmetu:Sylabus predmetu:
AboFI101AristotelesILsylabus
AboFI114Grécke minimum ILsylabus
AmoFI140Stoicizmus – osud alebo sloboda? ILsylabus
A-buSZ-108Antická filozofia ILsylabus