Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Erasmus+ koordinátor

Miestnosť: Š - 509 

Telefón: +421 2 9013 2062 

E-mail: andrej.kalasuniba.sk 

Konzultačné hodiny: ZS 2023 - 2024:
Streda, 11:00 – 13:00 hod.

 

 

 

Kurzy v ZS 2023 - 2024:

Kód:Názov:Infolist predmetu:Sylabus
A-boFI-005Dejiny filozofie 1: Antická filozofiaILsylabus
A-boFI-902Dejiny filozofieILsylabus
A-buSZ-108Antická filozofiaILsylabus
A-moFI-140Stoicizmus – osud alebo sloboda?ILsylabus
A-moFI-404Ancient Philosophy  (Erasmus+)ILsylabus