Program Dňa otvorených dverí

Sobota 26. januára 2019 od 10:00 do 14:00.

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Gondova 2, Bratislava

10:00 Stretnutie s vedením fakulty v Moyzesovej sieni (budova fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany z ulice Vajanského nábrežie). Na stretnutí vám predstavitelia fakulty  v krátkych prezentáciách poskytnú informácie o fakulte, o otváraných študijných programoch, o prijímacom konaní, o podmienkach štúdia na fakulte a o možnostiach zahraničných pobytov. Od pozvaného absolventa fakulty sa dozviete aj o možnostiach uplatnenia sa v praxi. Po skončení stretnutia členovia vedenia fakulty radi zodpovedajú vaše otázky.

11:00 – 14:00 prezentácie katedier Filozofickej fakulty UK a študijných programov, ktoré realizujú. Na jednotlivých katedrách budú prítomní pedagógovia a doktorandi, ktorí Vám poskytnú podrobné informácie o študijných programoch, ktoré realizujú a radi zodpovedajú všetky otázky týkajúce sa štúdia.

Upozorňujeme, že prezentácia študijného programu psychológia  sa neuskutoční v priestoroch Katedry psychológie, ale v posluchárni G127 (Gondova ul., 1. posch.), o 11.00 a o 13.00 hod.

Viaceré katedry pripravili pre Vás ďalší zaujímavý program: na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií vás zavedú do tajov tlmočenia a dozviete sa, v čom spočíva rozdiel medzi konzekutívnym a simultánnym tlmočením; na katedre filozofie budete môcť diskutovať s absolventom filozofie o tom, na čo je dnes dobrá filozofia a vypočuť si prednášku na tému „filozofia ako príbeh“; na katedre kulturológie  budete mať možnosť zapojiť sa do hry „Kulturológia pátra po ....“, v rámci ktorej si precvičíte schopnosť klásť otázky a aktívne počúvať druhých; katedra etnológie a muzeológie pre vás pripraví zaujímavé prednášky o kultúre a rode a o folklóre a scéne; katedra dejín výtvarného umenia pripraví program „dejiny umenia v praxi“; na katedre knižničnej a informačnej vedy sa budete môcť  zúčastniť besedy o postpravde, postfaktoch a dôležitosti čítania, vyskúšať si eyetracking, pozrieť si ukážky študenských prác a besedovať s absolventom odboru informačné štúdiá.

12:30 – 14:00 možnosť individuálnych konzultácií s prodekankou pre prijímacie konanie a s vedúcim študijného oddelenia, v budove fakulty na Gondovej ul., č. 2,  miestnosť č. 115/v a 131.

Naša fakulta má 30 katedier, ktoré sa nachádzajú nielen na Gondovej, ale aj v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí a v ďalšej budove na neďalekej Štúrovej ulici. Pri vchode budovy na Gondovej ulici, ako aj pri vchode do budovy UK na Šafárikovom námestí budú počas Dňa otvorených dverí umiestnené informačné miesta, na ktorých študenti fakulty Vás usmernia na katedry, ktoré plánujete navštíviť.

Hlavná budova Filozofickej fakulty sa nachádza na Gondovej ulici číslo 2 v blízkosti nedávno dokončeného Starého mosta. V tejto budove sa nachádza aj Moyzesova sieň (vchod je však z Vajanského nábrežia, po ktorom vedie električková trať). Zo železničnej Hlavnej stanice sa k nám dostanete električkou číslo 1 (vystúpiť treba po cca 12 minútach jazdy na zastávke Šafárikovo námestie). Z autobusovej stanice Mlynské nivy možno prejsť buď peši (cca 15-20 minút) alebo sa odviezť autobusom č. 70 dve zastávky na zastávku Malá scéna a odtiaľ je to peši asi 300 metrov.

Pri budove na Gondovej ul. a na nábreží je aj možnosť parkovania, kapacita parkovacích miest je však obmedzená.