Univerzitná kvapka krvi 2016

7. - 10. novembra 2016 (pondelok - štvrtok), 14. - 16. novembra 2016 (pondelok - streda) fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Martin


Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje v poradí už 7. ročník celouniverzitného dobročinného podujatia - Univerzitnej kvapky krvi.

 

PRE TEBA PÁR KVAPIEK, PRE INÉHO ŽIVOT!

Univerzitná kvapka krvi, ktorá je určená študentom, zamestnancom a priaznivcom Univerzity Komenského v Bratislave, sa bude konať na týchto miestach (vždy v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.):

 

7. november 2016 (pondelok)

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, prízemie historickej budovy, učebňa č. 10

8. november 2016 (utorok)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, miestnosť č. 093

9. november 2016 (streda)

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4, miestnosť č. B 132

10. november 2016 (štvrtok)

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10, zasadačka č. 14, 4. poschodie

14. - 16. november 2016 (pondelok - streda)

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, miestnosť PLUS B1-322

15. november 2016 (utorok)

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Vysokoškolský internát, Veľký klub, Novomeského 7, Martin
Tu môžete darovať krv v čase od 11.00 hod. do 14.00 hod.!

 

Partnermi 7. ročníka Univerzitnej kvapky krvi sú:

Nestlé, FAnn-parfumérie, dm drogerie markt, RAJO, DRU, Dr. Oetker, Intersnack, RAUCH, Hamé, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Mitická a Dopravný podnik Bratislava.

 

Plagát - Univerzitná kvapka krvi 2016 (PDF súbor)

Dôležité informácie pre darcov krvi

 

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK!