ASISTENTI PRE MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ

Výberové konania na pozície organizačných asistentov počas nášho predsedníctva v Rade EÚ


14. 12. 2015 07.50 hod.

Ministerstvo zahraničných vecí SR sa v súvislosti s prípravou Slovenskej republiky na predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016 obrátilo na dekana fakulty s ponukou zapojiť do výkonu predsedníctva študentov FiFUK.

V tejto súvislosti vyhlasujem výberové konanie kandidátov na pozície organizačných asistentov, poskytujúcich organizačnú podporu počas nášho predsedníctva v Rade EU.

 

Úlohou organizačných asistentov bude najmä:

 • vítanie delegácií na letisku

 • zabezpečenie sprievodu na miesta ubytovania a konania akcií

 • zabezpečenie komunikácie medzi delegáciou, sekretariátom predsedníctva a veľvyslanectvom danej krajiny

 • poskytovanie informácií členom delegácie o pracovnom programe a organizačných otázkach

 • podporná asistencia ministrom a delegáciám


Vybraným kandidátom bude poskytnuté zo strany MZV SR kompletné zaškolenie na výkon práce, ktoré sa bude konať v období máj – jún 2016. Výkon práce asistentov bude najmä v období jún – júl a september – október 2016. Prípadná neúčasť vybraných študentov na vyučovacom procese v dôsledku pracovných povinností bude zohľadnená.

Študenti budú vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práci a budú odmeňovaní mesačne podľa počtu opracovaných hodín. Účastníkom ministerstvo vydá potvrdenie o ich pracovnom zapojení v rámci tejto mimoriadnej akcie.

 

Požiadavky na úspešných kandidátov sú najmä:

 • vysoká motivácia uspieť pri výbere

 • organizačné a logistické zručnosti, pripravenosť pohotovo riešiť operatívne úlohy (predošlá skúsenosť s prácou na príprave podujatí za účasti VIP hostí je vítaná)

 • komunikatívnosť (očakáva sa príjemné vystupovanie a kultivovaný prejav)

 • schopnosť pohotovo riešiť situácie v časovom strese

 • nekonfliktnosť a schopnosť efektívne pracovať v tíme

 • výborná jazyková pripravenosť – znalosť anglického jazyka slovom i písmom povinná, vítaná je znalosť ďalšieho oficiálneho jazyka krajín EU, najmä francúzskeho)


Prihlášky do výberového konania, spolu so životopisom a motivačným listom (v anglickom jazyku) zasielajte do 13. februára mailom (v prílohe) prodekanke doc. Mariane Szapuovej (mariana.szapuovauniba.sk) alebo na sekretariát dekana fakulty (poštou alebo cez podateľňu fakulty).


Vážení študenti, využite túto jedinečnú príležitosť pre získanie osobitných skúseností využiteľných v študijnom a pracovnom živote!Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., v. r.

Bratislava, 10.12.2016 dekan fakulty