UniverSaal – nové akademické kultúrne centrum

Filozofická fakulta UK pripravuje v spolupráci s občianskym združením Univerzál vytvorenie nových priestorov pre akademickú obec fakulty i širšiu verejnosť.


28. 02. 2018 07.46 hod.

UniverSaal – pulzujúce centrum fakultného života a miesto pre nové nápady

Nedostatok priestorov na stretávanie, štúdium či spoločnú tvorivú činnosť spomínajú študentky a študenti v ankete pravidelne. Vedenie FiF UK sa rozhodlo riešiť túto situáciu v spolupráci s občianskym združením Univerzál. Spoločne pripravujú rekonštrukciu objektu v malom átriu hlavnej budovy na Gondovej 2 s cieľom zriadiť v ňom akademické multifunkčné kultúrne centrum a otvorený kreatívny priestor pre študentov, pedagógov i širokú verejnosť, ktoré obohatí profil akademickej komunity a stane sa novou adresou na mape nezávislých kultúrnych centier. Chceme vytvoriť príjemné miesto pre stretnutia a konverzácie, scénu pre študentské divadlá a rôzne produkcie, ale aj platformu pre silnejší hlas akademickej komunity vo verejnej diskusii, UniverSaal má byť priestorom stretnutí a dialógu akademického sveta so širšou verejnosťou.

Akademické kultúrne centrum UniverSaal bude sídliť v objekte v malom átriu hlavnej budovy FiF UK, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Táto stavba bola realizovaná v rokoch 1911–1913 podľa plánov viedenského vojenského stavebného inžiniera Josefa Rittnera ako sídlo veliteľstva 5. rakúsko-uhorského cisárskeho armádneho zboru. V roku 1958 budova prešla do vlastníctva Univerzity Komenského a stala sa trvalým sídlom Filozofickej fakulty. Objekt budúceho centra UniverSaal pôvodne slúžil ako stajňa pre kone dôstojníkov, v súčasnosti sa využíva ako sklad a vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu.

Občianske združenie Univerzál v novembri 2017 založila skupina absolventov, študentov a pedagógov fakulty. Správnu radu tvoria Viera Bartková, Fedor Blaščák a Monika Kapráliková, správcom združenia je Martin Slobodník (prodekan fakulty), revízorkou Monika Filipová. Prof. Jaroslav Šušol, dekan FiF UK, podpísal 10. januára 2018 memorandum o spolupráci s občianskym združením Univerzál.

Rekonštrukciu objektu plánujeme dokončiť v druhej polovici roku 2020, najneskôr však v roku 2021, keď bude fakulta oslavovať 100. výročie od začatia výučby. Na tomto cieli sme začali pracovať už od januára 2018. Krajský pamiatkový úrad zámer rekonštrukcie schválil. Keďže sa jedná o pamiatkovo chránený objekt, najprv musíme dať spraviť pamiatkový výskum, ktorý prinesie nové zistenia o histórii budovy. Následne dáme objekt zamerať a vypracovať statický posudok. Tretím, kľúčovým, cieľom na rok 2018 je príprava architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie tak, aby sme ešte koncom roku spustili proces stavebného konania.  

Zároveň chceme už v tejto fáze prípravných prác priestor jednorazovo sprístupniť verejnosti jednak za účelom predstavenia nášho zámeru, no zároveň si vyskúšať organizáciu a produkciu kultúrneho podujatia v týchto priestoroch. Od marca 2018 začneme podávať žiadosti o granty do nadácií a koncom jari spustíme crowdfundingovú kampaň.

Ak chcete vedieť viac, máte záujem priložiť ruku k dielu, alebo nám chcete pomôcť finančne, napíšte nám na martin.slobodnikuniba.sk.

Číslo účtu občianskeho združenia Univerzál: SK93 5200 0000 0000 1777 3050. Všetky finančné prostriedky budú transparentne čerpané výlučne na rekonštrukciu objektu.

Foto: Viktória Oroszová

Autorom loga je grafický dizajnér Martin Bajaník, Pekne & Dobre.