PREBEHOL KURZ AKADEMICKÉHO PÍSANIA

Pätnásti pedagógovia a doktorandi FiF UK absolvovali vo februári 2021 kurz zameraný na zručnosti písania akademických textov v anglickom jazyku.


22. 02. 2021 15.07 hod.

Päťdňový intenzívny online kurz viedli odborníci z Masarykovej univerzity, Stredoeurópskej univerzity, Technickej univerzity v Delfte a Univerzity Komenského pod vedením Dr. Lindy M. Steyne z Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK. Cieľom kurzu bolo skvalitniť vlastnú publikačnú činnosť v anglickom jazyku a podporiť kvalitu výučby akademického písania u študentov. „Veríme, že absolventi kurzu zlepšia svoje zručnosti pri písaní akademických textov a zvýšia svoje šance publikovať v impaktovaných časopisoch alebo v renomovaných vydavateľstvách,“ uviedla L. Steyne.
Reakcie účastníkov boli pozitívne, ocenili najmä kvalitu medzinárodného tímu lektorov a usporiadateľov a skutočnosť, že  nadobudli vyššie sebavedomie pri tvorbe akademických textov v angličtine. „V období, keď sa na akademikov vyvíja stále intenzívnejší tlak, aby publikovali v medzinárodne uznávaných a rešpektovaných periodikách anglofónneho jazykového prostredia, je práve takýto kurz jedným z tých najužitočnejších nástrojov, ktorý im cestu do takýchto periodík môže otvoriť,” zhodnotila kurz doc. Eliášová Buzássyová z Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK.

Kurz Academic Writing for Publication podporil program Erasmus+ v rámci projektu IMPACT. Zúčastnili sa na ňom aj kolegovia z dvoch iných fakúlt Univerzity Komenského a z Masarykovej univerzity. Ďalších dvadsať doktorandov a akademických pracovníkov, ktorí budú chcieť zlepšiť svoje akademické písanie, bude mať šancu absolvovať kurz znova o rok.

Gabriela Pleschová, koordinátorka projektu IMPACT