Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uskutočnil sa pilotný tréning o rode vo výskume

Podpora rodovo citlivého myslenia vo vede a výskume bola témou tréningu, ktorý realizoval tím pod vedením dr. Janky Kottulovej z Centra rodových štúdií FiF UK v rámci medzinárodného projektu EQUAL4EUROPE.


24. 11. 2021 14.45 hod.

Interaktívny tréning s názvom „Raising awareness about gender in research“ (Zvyšovanie povedomia o rode vo výskume) sa konal v online priestore počas jesene tohto roku. Bol určený pre mladých vedcov a vedkyne, doktorandov a doktorandky a jeho cieľom bolo hľadať odpovede na otázky:

  • Ako systematicky integrovať do výskumu rodovú dimenziu?
  • Ako vniesť rodový rozmer do vyučovacích metód a učebných osnov?
  • Ako možno u študentiek a študentov podporiť rodovo citlivé myslenie?
  • Ako viesť rodovo citlivý, špecifický a angažovaný výskum?
  • Aká je úloha rodovej dimenzie v rámci súčasných požiadaviek programu Horizont Európa?


Stretnutia viedli štyri profesionálne a skúsené lektorky: Timea Crofony z Univerzity Karlovej v Prahe, Šarlota Pufflerová a Janka Debrecéniová z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a členka slovenského tímu a vedúca Oddelenia projektov UK Zuzana Lisoňová.

Do tréningu sa okrem Univerzity Komenského zapojili účastníčky a účastníci z vysokých škôl a inštitúcií zo šiestich európskych krajín: Vysokej školy podnikovej správy a riadenia ESADE (Španielsko), Erazmovej univerzity v Rotterdame, Školy manažmentu IEDC v Blede (Slovinsko), Európskej školy manažmentu a technológií ESMT v Berlíne (Nemecko), Európskej podnikovohospodárskej školy INSEAD (Francúzsko), z Európskej nadácie pre rozvoj manažmentu EFMD (Belgicko) a konzultantskej spoločnosti NEHEM (Holandsko).

Slovenská skupina momentálne pracuje na pokračovaní tréningu pre ľudí zodpovedných za tréningy tohto typu v rámci partnerských inštitúcií. Tréning je zároveň odrazovým mostíkom pre ďalšie aktivity, ktoré budú prebiehať aj na pôde FiF UK v súvislosti s implementáciou plánu rodovej rovnosti.

Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK

Najbližšie konanou aktivitou je online podujatie „Ľudské zdroje a rodová rovnosť na UK“, ktoré sa uskutoční v piatok 26. novembra 2021. Pripojiť sa môžu všetci, ktorí sa budú na pripravovaných zmenách priamo podieľať, ale aj kolegovia a kolegyne so záujmom o témy súvisiace s rodovou rovnosťou a ľudskými zdrojmi na našej univerzite.

Viac o projekte EQUAL4EUROPE