Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INOVATÍVNY PRÍSTUP K VÝUČBE NEMČINY

Motivovať mladých učiť sa nemčinu a študentov germanistiky učiť nemčinu na školách bolo cieľom projektu, na ktorom spolupracovali naši germanisti.


11. 11. 2021 14.49 hod.

Projekt „Chcem (sa) učiť nemčinu“ vznikol ako reakcia na aktuálne potreby v oblasti cudzojazyčného vzdelávania a situácie na pracovnom trhu. Zredukovaná výučba nemeckého jazyka na školách a nízky záujem o profesiu učiteľa či lektora majú zásadný vplyv na nedostatok nemecky hovoriacich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie na Slovensku.

Projekt si kládol za cieľ prispieť k zatraktívneniu učiteľského povolania a k inovatívnej príprave učiteľov, ktorí budú schopní uplatniť vedomosti v praxi na slovenských školách alebo v jazykových kurzoch. Spolupracovali na ňom pedagógovia z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK, Katedry nemeckého jazyka na PdF UK a Goetheho inštitút v Bratislave.

Pilotného ročníka sa zúčastnilo viac ako 100 vysokoškolských študentov z FiF UK a PdF UK a viac ako 380 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Mali možnosť zažiť inovatívne doplnkové vzdelávanie so zapojením interaktívnych prvkov a moderných technológií do vzdelávacieho procesu, čo je v súčasnosti globálnym trendom. Podľa dr. Moniky Šajánkovej z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK bolo pre našich študentov a študentky učiteľstva nemčiny veľmi efektívne a motivujúce vyskúšať si rolu vyučujúcich v online priestore a prácu s digitálnymi materiálmi, ktoré samostatne pripravili. Prostredníctvom interaktívnych workshopov stredoškolskí študenti a študentky spoznali akou zaujímavou formou sa možno učiť nemčinu.

Druhý typ workshopov mal motivovať vysokoškolských študentov a študentky učiteľských programov, aby po skončení štúdia pôsobili v profesii učiteľa či lektora. Účastníkov workshopov nadchlo využitie moderných technológií vo vyučovacom procese, čím sa hodiny stali pestrými a interaktívnymi. „Študujem učiteľstvo angličtiny a nemčiny. Vďaka účasti na tomto projekte som si potvrdila, že chcem učiť  a snažiť sa priblížiť cudzí jazyk mladým ľuďom tak, aby ich bavil a vedeli ho používať v bežnom živote. Veľmi cenné boli pre mňa webináre o využívaní interaktívnych a inovatívnych prvkov vo výučbe,“ uviedla účastníčka projektu Timea Majzlanová z FiF UK.

Projekt finančne podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.