Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

FiF UK bude realizovať projekt na podporu duševného zdravia

Fakulta získala grant z programu Erasmus+ na podporu duševného zdravia študentov a pedagógov a na inklúziu.


10. 12. 2021 07.37 hod.

Trojročný projekt s názvom BELONG (Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing) si kladie za úlohu pripraviť plán na zlepšenie duševného zdravia študentov a pedagógov fakulty a inklúzie. Cieľom je následne uskutočniť konkrétne kroky vo vytýčenom smere, čo bude realizované napríklad cez kurzy pre učiteľov o inkluzívnom vzdelávaní či pre študentov o komunikácii so zamestnávateľmi.

Do medzinárodného projektu je zapojených šesť partnerských inštitúcií – okrem Univerzity Komenského aj Stredoeurópska univerzita, Masarykova univerzita, University of Madeira, Nottingham Trent University, Asociácia pre kvalitu vo VŠ vzdelávaní. Štart projektu je naplánovaný na február 2022.