Lectiones magistrales o dobe bronzovej

Pozývame vás na marcovú prednášku z cyklu Lectiones magistrales


06. 03. 2015 08.42 hod.

V stredu 25. marca 2015 o 16, 15 bude prednášať prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. z Katedry archeológie FiF UK.

Názov prednášky: Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku – centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity.

Miesto: miestnosť G236, budova na Gondovej, 2. poschodie