Koniec humanitných vied za dverami?

Diskusia o význame a úlohe spoločenských a humanitných vied v 21. storočí


03. 02. 2015 22.25 hod.

Do centra obsahu mediálnej diskusie týkajúcej sa vysokých škôl sa v posledných rokoch – popri tvrdení, že vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku je a priori zlé a nekvalitné – dostáva aj presvedčenie, že ak má význam niečo študovať, tak sú to technické disciplíny, prípadne exaktné vedy. Spoločenskovedné a humanitné odbory sa prezentujú ako tá oblasť vzdelávania i praxe, ktorá je ešte menej kvalitná ako ten zvyšok a produkuje nezamestnaných, prípadne slabo platených absolventov.
Je to naozaj tak? Pokúsme sa teda spoločne hľadať odpoveď na otázku, v čom spočíva význam štúdia a rozvíjania poznania v spoločenskovedných a humanitných odboroch. Má v dnešnej dobe vôbec význam takéto odbory študovať? Sú spoločensky prínosné? Aká je reálna uplatniteľnosť absolventov na trhu práce? Príďte diskutovať a vyjadriť svoj názor!
Svoj názor nám povedia ľudia, ktorí takého odbory vyštudovali, tí, ktorí v nich pôsobia, ale aj tí, ktorí to vidia z druhej strany:
Juraj Draxler, M.A. (minister školstva SR)
Mgr. Martin Menšík (Profesia.sk)
doc. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK)
Mgr. Peter Gažík, MSc. (Neulogy, a.s., absolvent FiF UK)
Mgr. Renáta Králiková, M.A. (SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť)
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK)
moderátor:  Mgr. Patrik Kováč (občianske združenie Ad hoc)

dátum a čas: 11. február 2015 (streda) o 16.30
miesto: Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12 (budova FiF UK)
organizátori:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, OZ Ad hoc