VÝUČBA V LETNOM SEMESTRI A ÚRADNÉ HODINY

Výučba v LS sa začne dištančne, od 7. marca 2022 plánujeme návrat k prezenčnej výučbe. Od 14. februára platia štandardné úradné hodiny pracovísk dekanátu.


27. 01. 2022 15.00 hod.

V zmysle rozhodnutia  Krízového štábu UK výučba v letnom semestri bude od 14. februára do 6. marca 2022 prebiehať dištančne. Od 7. marca 2022 budeme plánovať návrat k prezenčnej výučbe, ak bude priaznivá epidemická situácia.

Záväzné podrobnejšie usmernenia týkajúce sa priebehu letného semestra budú pripravené, keď RÚVZ v Bratislave schváli  toto rozhodnutie.

Príkaz rektora UK k LS 2021/2022

Opatrenie dekana k LS 2021/2022

Rozhodnutie Krízového štábu UK z 25. januára 2022