REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO


07. 10. 2022 12.24 hod.

Rektor UK prof. Marek Števček udelil rektorské voľno pre študentov na deň 31. októbra 2022 a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rozhodol o udelení dekanského voľna pre študentov na deň 2. novembra 2022.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) dekan FiF UK udelil na deň 18. novembra 2022 (piatok) dekanské voľno.