Umelec ako zberateľ – zbierka ako médium

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva 30. apríla 2024 na ďalšiu prednášku v rámci cyklu 100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského.


29. 04. 2024 09.43 hod.

Prečo aj dnes, v spoločnosti nadbytku, výtvarní umelci a umelkyne zbierajú a uchovávajú rôzne objekty? Aké typy objektov ich priťahujú? Kde svoj materiál nachádzajú? Aký význam mu pripisujú? Ako s ním žijú? Ako s nimi pracujú? A ako to ovplyvňuje ich mediálne praktiky?

Prednáška doktorky Nade Kančevovej (Vysoká škola výtvarných umení) na tému Umelec ako zberateľ – zbierka ako médium, hľadá odpovede aj na tieto otázky. Autorka poučená súčasnými, dnes už multidisciplinárnymi teóriami zbierania, osciluje medzi sledovaním externých významov zbierania, realizovaného z umeleckej pozície a reflexiou intímnejších – vnútorných motivácií slovenskej umeleckej a zberateľskej obce. Počas vystúpenia na našej fakulte sa zameria na teoretické východiská zbierania a výberovo priblíži tvorbu a prínosy slovenských autorov a autoriek, ktoré zbieranie využívajú ako tvorivý princíp alebo sa zapájajú do zberateľských procesov.

Pozvánka na podujatie