LIGHT* KVÍR FESTIVAL 2024

3. ročník LIGHT* KVÍR FESTIVALU sa prebehne od 8. do 10. apríla 2024 (nielen) na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


26. 03. 2024 16.19 hod.

Festival, ktorý organizuje študentský kvír spolok LIGHT* pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, pozostáva z pestrého programu plného prednášok, diskusií a komunitných podujatí na rôzne témy s intersekcionálnym presahom na kvír identitu a životy v spoločnosti. Jeho súčasťou bude aj výstava kvír umenia od kvír ľudí v spolupráci s RARE Cultural Space vedeného študentstvom VŠVÚ.

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránke festivalu a v priloženej pozvánke a programe.