Vedenie FiF UK rokovalo o prípravách na storočnicu fakulty

Filozofická fakulta UK oslávi v šk. roku 2021/22 sto rokov svojho fungovania. O prípravách aktivít a podujatí spojených s výročím rokovalo vedenie fakulty na svojom zasadnutí 4. decembra 2020.


17. 12. 2020 14.39 hod.

Storočnicu si fakulta pripomenie vydaním obrazovej publikácie. Vedúca Archívu UK Mária Grófová  oboznámila vedenie fakulty s dostupnými dokumentami k dejinám fakulty zachovanými v archíve univerzity. Obrazová publikácia bude doplnená esejistickými štúdiami k najzaujímavejším dokumentom Vedenie tiež schválilo návrh umeleckej grafiky k storočnici. Plánuje sa tiež razba pamätnej medaily a vydanie odbornej publikácie.

Vedenie fakulty tiež schválilo program online mobilít Erasmus+ v letnom semestri 2020/21 a tiež odsúhlasilo zavedenie novej grantovej schémy, z ktorej budú podporované aktivity študentov FiF UK.

Na podnet študentov, členov ŠČ AS sa vedenie fakulty  zaoberalo aj  možnosťou elektronického predaja obľúbených fakultných rúšok a iných propagačných predmetov s tým, že po doriešení istých administratívnych a ekonomických predpokladov sa bude snažiť takýto predaj zabezpečiť.