Zomrela prof. Viera Prusáková

Dňa 18. augusta 2020 vo veku 73 rokov zomrela prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., dlhoročná pracovníčka a vedúca Katedry andragogiky našej fakulty. Významnou mierou sa zaslúžila o etablovanie vedného a študijného odboru andragogika.


26. 08. 2020 09.44 hod.

S hlbokým zármutkom sme prijali nečakanú správu, že 18. augusta 2020 nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa a dlhoročná vedúca katedry andragogiky  profesorka Viera Prusáková, neodmysliteľne spojená s konštituovaním a ďalším rozvojom slovenskej koncepcie andragogiky.

Narodila sa 22. apríla 1947 v Hontianskych Moravciach. Vyštudovala odbor Pedagogika – Slovenský jazyk a literatúra. Svoju profesijnú dráhu začala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Od roku 1975 sa začalo jej pôsobenie na Katedre vysokoškolskej pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1986, kedy sa ku katedre pričlenil študijný odbor výchova a vzdelávanie dospelých, sa začala aj ako vedúca katedry andragogiky plne venovať jeho rozvíjaniu. Snahy pracovníkov katedry o vytvorenie modernej koncepcie vedného a študijného odboru zameraného na edukáciu dospelých vyvrcholili v roku 1992 vytvorením a prijatím koncepcie vedného a študijného odboru andragogika. Nemalú zásluhu na tom mala práve profesorka Viera Prusáková.

Pôsobenie na Filozofickej fakulte ukončila v roku 2006, avšak jej prínos pre rozvoj katedry a vedného i študijného odboru pretrváva aj v súčasnosti.

Profesorka Viera Prusáková sa významne zapísala do rozvíjania teórie edukácie dospelých – andragogiky ako špičková a uznávaná osobnosť, ktorej prínos oceňovali aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Chýbať bude nielen bývalým kolegom, ale aj množstvu absolventov, ktorých úspešne viedla a pripravovala pre profesijné pôsobenie ako aj početným spolupracovníkom z andragogickej praxe.

Česť jej pamiatke!