Zomrel profesor Jozef Hvišč

Dňa 23. augusta 2023 sa akademická, literárna a prekladateľská obec rozlúčila s literárnym komparatistom, zakladateľom modernej slovenskej literárnovednej polonistiky a jedným zo zakladateľov slovenskej teoretickej genológie prof. PhDr. Jozefom Hviščom, CSc.


27. 08. 2023 19.21 hod.

Profesor Hvišč pôsobil na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1972, v rokoch 1990 – 1997 ako jej vedúci. Vychoval niekoľko generácií slovenských polonistov, ktorým prednášal teóriu a dejiny poľskej literatúry. Výskumne sa venoval poľsko-slovenským literárnym vzťahom od najstarších čias po súčasnosť, teoretickým a metodologickým otázkam komparatistiky, ako aj dejinám poľskej kultúry a literatúry. V rámci dejín slovenskej literatúry sa venoval výskumu slovenského romantizmu a významným predstaviteľom slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Z poľštiny prekladal poéziu, prózu i literárnovedné diela. Bol editorom takmer dvadsiatky zborníkov venovaných najmä slovensko-poľským jazykovým, literárnym a kultúrnym vzťahom a tiež autorom veľkého počtu rozhlasových scenárov.

Na poslednej rozlúčke rezonovali slová o jeho odchode do večnosti, teda tam, odkiaľ niet návratu. V prípade pána profesora sú však takého návraty možné, lebo sa bude naďalej sprítomňovať cez vedecké a umelecké texty, ktoré napísal, cez knihy, ktoré preložil. Veď aj nasledujúce generácie študentov polonistiky sa budú naďalej vzdelávať z publikácií, ako sú: Epické literárne druhy v slovenskom a poľskom romantizme, Vzťahy a súvislosti slovenskej a poľskej literatúry či Poľská literatúra. Vývin a texty.

Odpočívaj v pokoji, pán profesor. Navždy ostaneš v našich spomienkach.