LETNÁ ŠKOLA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY STUDIA ACADEMICA SLOVACA

Od 31. júla do 18. augusta 2023 sa na Filozofickej fakulte UK koná už 59. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.


28. 07. 2023 14.29 hod.

Slávnostné otvorenie sa bude konať v pondelok 31. júla 2023 o 16.00 h v aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Ústrednou témou tohto ročníka je (Ne)fungovanie systému v jazyku, na ktorú budú zamerané odborné prednášky. Okrem toho budú prebiehať jazykové kurzy a konverzácie pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých, pre pokročilých je určený kurz zameraný na literárnovednú interpretáciu súčasných literárnych textov.

Vzdelávací program tradične doplnia kultúrno-náučné podujatia. Účastníkov a účastníčky čaká prehliadka hlavného mesta Bratislavy i dve vlastivedné exkurzie spojené s návštevou známych slovenských miest, kultúrnych pamiatok a prírodných výtvorov. Navštívia napríklad zámok Bojnice, mestá Kremnicu a Banskú Štiavnicu, kaštieľ vo Sv. Antone, Trenčiansky hrad, jaskyňu Driny, hrady Červený Kameň aj Smolenice. V rámci zážitkových aktivít sú pripravené workshopy divadla, ľudového tanca, spevu a fotografie pod vedením skúsených lektorov. Svoje umelecké výstupy odprezentujú na kultúrnom podujatí Sami sebe vo štvrtok 17. augusta 2023 o 16.00 h v Moyzesovej sieni.

Letná škola bude prebiehať prezenčne aj online. Prihlásených je 113 osôb z 24 krajín sveta. 97 štipendií poskytlo MŠVVaŠ SR, 4 SAIA a 3 Rektorát UK. Najviac účastníkov príde z Ukrajiny (13), Maďarska (12), Srbska (7) a Nemecka (7), zúčastnia sa aj študenti z ďalších európskych krajín (Belgicko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Turecko), ale aj z mimoeurópskych štátov (Čína, Egypt, Gruzínsko, Japonsko, Kórejská republika, USA, Taiwan).

Letná škola Studia Academica Slovaca je najstaršou letnou univerzitou slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku, svoje pôsobenie začala už v roku 1965. Je určená hlavne pre zahraničných študentov a študentky slovenského či iného slovanského jazyka vzdelávajúcich sa na zahraničných univerzitách, ale aj pre osoby pôsobiace v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, kultúry a ďalších záujemcov zo zahraničia s motiváciou osvojiť si či zlepšiť si znalosti slovenského jazyka.

Program