Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Za profesorom Miroslavom Kusým

V stredu 13. februára 2019 nás opustil bývalý rektor Univerzity Komenského a prvý vedúci katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave profesor Miroslav Kusý.


14. 02. 2019 16.19 hod.

Za profesorom Miroslavom Kusým: Oči sú stále mladé.

V stredu 13. februára 2019 nás opustil bývalý rektor Univerzity Komenského a prvý vedúci katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave profesor Miroslav Kusý.

Oči chradnú tak ako všetko ostatné na mne, ale zachovávajú si schopnosť vidieť krásu mladosti.

Oči sú stále mladé, napísal ešte v novembri minulého roku profesor Miroslav Kusý, ktorý nás včera opustil vo veku 87 rokov. Práve jeho elán, vitalita, vtip a duchaplnosť nám, ktorí ho poznali, bude veľmi chýbať. Pre katedru politológie FiF UK v Bratislave bol nielen jej zakladateľom a prvým vedúcim, ale predovšetkým osobnosťou, ktorá súputníkom i nastupujúcej generácii otvárala dvere do sveta kritického myslenia.

Filozof, reformný komunista, disident, politický väzeň, revolucionár, podpredseda Verejnosti proti násiliu, rektor Univerzity Komenského v rokoch 1990-1991, kancelár prezidenta ČSFR (1991-1992) a poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a Slovenskej národnej rady (1990-1992). Bol zakladateľom a spoluzakladateľom mnohých inštitúcií, Slovenského helsinského výboru, Olympiády ľudských práv, Nadácie Milana Šimečku a aj predsedom komisie UNESCO pre ľudské práva na Slovensku.

Profesor Kusý rozvíjal na Slovensku inštitucionálne myslenie, kriticky a hlboko reflektoval transformačné procesy nielen po roku 1989, ale už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, keď upozorňoval na potrebu humanizácie existujúcich inštitúcií, ktoré mocensky redukovali až deformovali spoločenské vzťahy. Ako pripomína Jozef Bátora, profesor Kusý svojim vedeckým, publicistickým a organizačným pôsobením neustále hľadal spôsoby, ako dosiahnuť oslobodenie jednotlivcov od potenciálnych represií inštitúciami vlastného štátu. Pripomínal nám, aby sme sa občiansky angažovali, a tak eliminovali dominanciu inštitúcií nad naším dennodenným praktickým životom, životom občanov.

Na profesora Kusého budeme spomínať nielen ako na zakladateľa modernej politológie na Slovensku a kritického inštitucionalistu, ale aj na angažovaného občana a zanieteného publicistu.

Katedra politológie FiF UK v Bratislave