XXVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

XXVII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii sa uskutoční v dňoch 11. – 13. 9. 2023 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


09. 09. 2023 11.47 hod.

V prípade záujmu o účasť na konferencii zašlite názov svojho príspevku spolu s abstraktom (cca 400 slov) na emailovú adresu cssaf2023@gmail.com.

Programový výbor sympózia uprednostní abstrakty s jednoznačne formulovanou tézou a korektnou argumentáciou. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí príspevku Vám oznámime do 30. 6. 2023. Čas vyčlenený na prezentáciu príspevku a následnú diskusiu je 30 min.

Ďalšie praktické informácie prihláseným záujemcom zašleme v priebehu júna a program konferencie zverejníme do 31. 8. 2023 (na tejto stránke).

Organizačný výbor: Lukáš Bielik, Juraj Halas, Daniela Vacek, Filip Tvrdý
Programový výbor: Vladimír Marko (vedúci; FiF UK), Vladimír Havlík (OAF, FÚ AV ČR), Vít Punčochář (OL, FÚ AV ČR), Zuzana Rybaříková (FF Ostravská univerzita), Miloš Taliga (FF UMB).

Program sympózia

Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, miestnosť č. G239 (bývalá miestnosť G236).

Program je k dispozícii na stiahnutie tu (PDF).

Ako sa dostať na sympózium?

  • V bezprostrednej blízkosti budovy FiF UK sa nachádza zastávka Šafárikovo námestie, ktorú obsluhujú viaceré električky (č. 1, 3, 4) a autobusy (č. 29, 37, 50, 70).
  • Po vstupe do budovy na Gondovej ulici sa dajte po schodoch hore. Na druhom poschodí odbočte vpravo a vydajte sa dlhou chodbou až k miestnosti č. 239 (bývalá miestnosť č. 236), ktorá sa nachádza za rohom. Budete ju mať po ľavej strane.

Zborník abstraktov

Zborník abstraktov je k dispozícii na stiahnutie tu (PDF).