Vedecký seminár katedry pedagogiky

V rámci snahy o podporu a posilnenie vedecko-výskumnej činnosti organizuje Katedra pedagogiky FiF UK 7. mája 2024 vedecký seminár.


13. 03. 2024 17.54 hod.

Odpovede na otázku Kdo jsou vysokoškolští studenti? Nálezy ze studentského portfolia budeme spoločne hľadať na vedeckom seminári s doc. PhDr. Tomášom Svatošom, Ph.D. z Ústavu sociálních studií Pedagogickej fakulty Univerzity v Hradci Králové. Prednáška prebehne 7. mája 2024 od 13.00 do 14.00 h v učebni G 209 (budova Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2 v Bratislave).

Seminár je prioritne určený súčasným aj budúcim pedagógom a pedagogičkám, ale aj širšej odbornej verejnosti, ktorá chce byť oboznámená s najnovšími vedeckými výsledkami z oblasti pedagogických i sociálnych vied.

Pozvánka na podujatie