V zabudnutej miestnosti pod schodmi našli staré dokumenty

Za skladom kníh Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK na 2. poschodí na Gondovej našli za malými dverami miestnosť pod schodmi plnú starých dokumentov. Nebola otvorená niekoľko desaťročí.


26. 07. 2021 14.30 hod.

Sťahovanie knižničných fondov Katedry pedagogiky a angragogiky FiF UK prinieslo zaujímavý objav. Po dlhých desaťročiach otvorili v sklade kníh na G 200/C malú miestnosť pod schodiskom, v ktorej našli kopy starých písomností. “Roky sme sa priestor pod schodmi neodvážili otvoriť. Nabrali sme však odvahu a pod nánosmi prachu, zažltnutých  a vyblednutých novín minulého storočia sme objavili poklad, ktorý nám pomôže rekonštruovať zabudnuté dejiny katedry, “ opisuje vedúca katedry Dr. Medveďová.

Písomnosti patrili niekdajšej katedre pedagogiky, neskôr katedre pedagogiky a psychológie a katedre marxizmu a leninizmu. Niektoré sú ešte z 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia. „Našli sme tam napríklad aj výskumné dáta - vyše 4500 detských kresieb s údajmi o sociálno-ekonomickej situácii rodiny detí z roku 1964.  Nielen tento materiál ilustruje výskumné úsilie našich kolegov v minulosti. Aktuálne pátram po výskumnom tíme a štúdii kolegov, ktorí ich spracovávali,“ hovorí dr. Darina Dvorská z Katedry pedagogiky a andragogiky. Materiály prevzala riaditeľka Archívu UK Mária Grófová, Archív UK ich roztriedi a zaeviduje.