V boji za obnovu Československa

Katedra slovenských dejín a katedra všeobecných dejín pozývajú na druhú prednášku z cyklu „Prednášky z dejín 20. storočia – aktuálne výskumy“.


20. 10. 2023 11.22 hod.

Podujatie sa uskutoční 25. októbra 2023 o 16.00 h v miestnosti Š424 v budove na Šafárikovom námestí.

Prednášajúci Mgr. Martin Posch, PhD. (Historický ústav SAV, v. v. i.) bude rozprávať o téme „V boji za obnovu Československa – československý odboj počas druhej svetovej vojny“.