Transgresia v súčasnej maďarskej kultúre

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na prednášku „Transgresia v súčasnej maďarskej kultúre“.


07. 11. 2023 17.36 hod.

Podujatie sa uskutoční 16. novembra 2023 (štvrtok) v čase od 9.05 do 10.45 h v budove na Gondovej 2 v miestnosti č. G259. Prednášať bude básnik a kritik Márió Z. Nemes, ktorý je momentálne na Vyšehradskom literárnom štipendiu v Bratislave. Akcia prebehne v maďarskom jazyku v rámci projektu „MESTERKURZUS“.

O prednášajúcom:

Márió Z. Nemes (1982) doposiaľ publikoval štyri básnické zbierky. V roku 2005 bol jedným zo zakladajúcich členov skupiny Telep (Osada), spolu s ďalšími desiatimi mladými básnikmi. Táto skupina rýchlo získala významnú pozíciu v súčasnej maďarskej poézii. V roku 2013 úspešne dokončil svoje doktorandské štúdium filozofie na Univerzite Eötvösa Loránda, kde momentálne vyučuje. Vo svojom výskume sa zaoberal vzťahmi filozofickej antropológie, posthumanizmu a estetiky. Okrem toho je zakladajúcim členom umeleckého kolektívu s názvom Technologie und das Unheimliche a zapája sa do hungarofuturistického hnutia.