Prvé nadnárodné stretnutie projektu BELONG / THE FIRST TRANSNATIONAL PROJECT MEETING OF BELONG

V dňoch 5. - 6. mája 2022 sa na Filozofickej fakulte UK uskutoční prvé stretnutie projektu BELONG. / The meeting takes place at Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Gondova 2, G140 room: 5 – 6 May 2022


03. 05. 2022 16.23 hod.

Cieľom projektu BELONG (Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing) je zlepšiť vzdelávanie na Univerzite Komenského, ako aj na partnerských univerzitách. Snažíme sa to dosiahnuť prostredníctvom zvýšenia pocitu spolupatričnosti medzi vyučujúcimi a učiteľmi. Sústreďujeme sa na otázky duševného zdravia a well-beingu, ktoré pandémia priniesla do úplného centra pozornosti. Usilujeme sa tiež dosiahnuť, aby vzdelávanie na našich univerzitách bolo inkluzívne. Zároveň pracujeme na zlepšení schopnosti našich študentov komunikovať so zamestnávateľmi, aby si dokázali nájsť zamestnanie, v ktorom nájdu dobré uplatnenie nadobudnutých vedomostí.

Projekt BELONG realizujeme v partnerstve s Masarykovou Univerzitou, Central European University, Nottingham Trent University, University of Madeira a Asociáciou pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní (AKVV).

Pre viac informácií navštívte našu stránku: www.fphil.uniba.sk/belong

Ak sa chcete zúčastniť na stretnutí, kontaktujte koordinátorku projektu Dr. Pleschovú gabriela.pleschovauniba.sk


BELONG stands for Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing.

The purpose of the BELONG project is to enhance the sense of belonging of staff members and students in order to improve the quality of learning, teaching and research at the project partner institutions. Project partners include Central European University, Nottingham Trent University, University of Madeira and the Slovak Association for Quality Enhancement. To learn more about the project please visit www.fphil.uniba.sk/belong

If you wish to attend the meeting, please contact Dr Pleschová at gabriela.pleschovauniba.sk