Tajné triky formulovania v úradnom preklade

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na poslednú prednášku „Tajné triky formulovania v úradnom preklade“.


22. 11. 2023 14.36 hod.

Podujatie sa uskutoční 30. novembra 2023 (štvrtok) v čase od 10.50 do 12.20 h v budove na Gondovej 2 v miestnosti č. G11. Prednášať bude doktor Iván Péter Horváth, jazykovedec z Ústavu anglistiky a amerikanistiky Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya. Akcia prebehne v maďarskom jazyku v rámci projektu „MESTERKURZUS“.

O prednášajúcom:

Dr. Horváth Péter Iván (1976) je odborným asistentom na Ústave anglistiky a amerikanistiky Katolíckej univerzity Pétera Pázmánya. Venuje sa konferenčnému tlmočeniu, odbornému prekladu v angličtine a španielčine a jazykovému manažmentu.