Sto rokov vyučovania francúzskeho jazyka na Univerzite Komenského

V týchto dňoch si Katedra romanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pripomína sto rokov od svojho založenia.


17. 03. 2023 10.06 hod.

Francúzština je prvým jazykom, ktorý sa na jej pôde začal vyučovať (spolu s rumunčinou, tá však len vo forme lektorátu), a to už od zimného semestra akademického roku 1922/1923. Oficiálne bola Katedra romanistiky (pôvodne Románsky seminár) založená na jar roku 1923 a francúzsky jazyk sa tu vyučuje bez prerušenia dodnes.

Toto okrúhle výročie si Katedra romanistiky pripomenie 22. marca v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského o 14.00 h. Podujatie pripravili pedagogičky Sekcie francúzskeho jazyka Katedry romanistiky v spolupráci s Francúzskym veľvyslanectvom a Francúzskym inštitútom v Bratislave, Švajčiarskym veľvyslanectvom na Slovensku, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Francúzsku, IUFS a FrancAvis. V krátkych príhovoroch v prvej časti a v dvoch diskusiách za okrúhlym stolom v druhej časti si pripomenieme najstaršie obdobia fungovania seminára a prvých učiteľov, významných absolventov – prekladateľov, literárnych historikov, diplomatov, počiatky vyučovania tlmočníctva a prekladateľstva aj súčasné podoby vyučovania a študentský život.

Na podujatí vystúpia predstavitelia Univerzity Komenského, najvyšší zástupcovia Veľvyslanectva Francúzskej republiky, Švajčiarskeho veľvyslanectva aj Slovenského veľvyslanectva v Paríži, súčasní a minulí pedagógovia, prekladatelia, diplomati a ďalšie osobnosti francúzsko-slovenských vzťahov. Podujatie sa bude konať vo francúzskom jazyku so simultánnym tlmočením.

Program podujatia