Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Seminár k 100. výročiu vzniku ČSR

FiF UK spolu s Historickým ústavom SAV organizuje 29. 10. v Moyzesovej sieni odborný seminár. Po jeho skončení bude na budove odhalená pamätná tabuľa.


02. 10. 2018 12.37 hod.

FiF UK v spolupráci s Historickým ústavom SAV organizuje v pondelok 29. 10. v Moyzesovej sieni od 9:00 odborný seminár pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. Po jeho skončení bude o 15.30 h na budove Filozofickej fakulty UK, Gondova 2, odhalená pamätná tabuľa, keďže budova bola od 4. 2. 1919 sídlom Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska.