Slovensko nielen Slovákom

Katedra slovenských dejín a katedra všeobecných dejín pozývajú na tretiu prednášku z cyklu „Prednášky z dejín 20. storočia – aktuálne výskumy“.


16. 11. 2023 16.48 hod.

Podujatie sa uskutoční 22. novembra 2023 o 16.00 h v miestnosti Š424 v budove na Šafárikovom námestí.


Prednášajúci Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. (Historický ústav SAV, v. v. i.) bude rozprávať o téme „Slovensko nielen Slovákom: autonómia Slovenska ako demokratický koncept“.