Slovensko-čínske vzťahy očami čínskych slovakistov

Dňa 28. mája 2024 sa uskutoční interkultúrne kolokvium zamerané na prezentácie čínskych študentov a študentky Pekinskej univerzity zahraničných štúdií (BFSU).


17. 05. 2024 22.02 hod.

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk pripravuje interkultúrne kolokvium na tému slovensko-čínskych kultúrnych kontaktov. Na podujatí vystúpi 12 čínskych študentiek a študentov slovakistiky, ktorí predstavia vybrané témy o histórii i súčasných vzťahoch v rámci politiky, ľudovej kultúry, športu, divadla, geografie, architektúry, kultúry cestovania a stravovania. Študentská skupina absolvuje v akademickom roku 2023/2024 študijný pobyt na našej fakulte.

Pozvánka na podujatie

Viac informácií o podujatí