Reštaurátorské výskumy na Spiši

Katedra dejín výtvarného umenia pozýva na ďalšiu prednášku zo série vystúpení svojich absolventiek a absolventov v rámci storočného jubilea svojho založenia.


13. 11. 2023 16.18 hod.

Prednášajúca: PhDr. Mária Novotná (SNM - Spišské múzeum v Levoči)

Názov prednášky: Z praxe z reštaurátorských výskumov z posledného obdobia 2021-2022 na Spiši

Dátum: streda, 15. novembra 2023

Čas: 16:00 – 17:30 h

Miesto: G239, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

Informácie o prednáške:

Prednáška sa dotkne dvoch nedávno zrekonštruovaných diel: Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku a Kaplnky sv. Kozmu a Damiána v Bijacovciach. Oba reštaurované predmety zdôrazňujú dôležitosť interdisciplinárneho výskumu pri fragmentoch starého umenia v zbierkach pamäťových inštitúcií. Tieto diela majú svoj príbeh a keď sú vytrhnuté z pôvodného kontextu, strácajú pôvodnú funkciu. Odkrytie ich osudov môže byť náročné, no často vzrušujúce, a prispieva k obohateniu nášho pamiatkového fondu.

O prednášajúcej:  

PhDr. Mária Novotná absolvovala štúdium dejín umenia na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 1977 - 1981. Pracovala ako kurátorka umeleckohistorického fondu levočského múzea od roku 1981 do 1996 a potom od roku 1999 do 2023 zastávala pozíciu riaditeľky tej istej inštitúcie. Súčasne od roku 1988 spolupracovala s reštaurátormi a medzi rokmi 1996 a 1999 pôsobila ako metodička v PÚ Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči. Zameriavala sa na výskum stredovekých pamiatok, vrátane neskorogotických oltárov v Levoči, Spišskej Kapitule, Spišskom Podhradí, Spišskej Sobote a diel Majstra Pavla z Levoče. Výsledky reštaurátorských akcií spojila s výstavnou prezentáciou a je spoluautorkou viacerých publikácií. Založila a od roku 2006 rediguje Acta Musaei Scepusiensis, ročenku SNM-Spišského múzea v Levoči.

O prednáškovom cykle:

Prednášky prebiehajú každú stredu počas semestra pod vedením absolventiek a absolventov katedry. Určené sú nielen pre aktuálnych študentov a študentky dejín výtvarného umenia, ale aj pre odbornú verejnosť. Ďalšou v rade bude prednáška Miry Keratovej (Galéria mesta Bratislavy) s názvom „Genealógia modernistického esencializmu. Filko HAPPSOC 1960s“.